Arıcılık Programı

 1994-1995 Eğitim - Öğretim Yılında öğretime başlayan Arıcılık Programı   ; suni tohumlama makinası mikroskoplar, arıcılık yapmak için gerekli takım ve tezgahlarıyla öğrencilerimizin alanında yetişmesi ve donanımlı birer arıcı olabilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.Önlisans eğitim-öğretim programında, evrensel standartlara uygun Arıcılık eğitimi vermek; uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak; ülkemiz araştırma merkezlerinin ve endüstrisinin, tarımsal araştırma enstitülerinin, yöresel arıcılık yapan halkın gereksinim duyduğu araştırma ve geliştirmede yetkin, teknoloji ve bilgi üretimine katkı sağlayacak düzeyde laboratuar ve teorik bilgi birikimine sahip Arıcılar yetiştirmektir. Ülkemizdeki Arıcılık eğitimi veren bölümler arasında en iyiler arasına girmek, Her bir öğretim üyesinin ulusal kaynaklardan destek alan (TÜBİTAK,, TAGEM, DPT, BAP gibi) araştırma projesi yürütüyor olması, Öğretim üyelerinin her yıl bilimsel dergilerde yayınlarının olması, Önlisans eğitimi sırasında yüksek akademik potansiyel gösteren öğrencilerin, son sınıflarında, Bölümdeki ileri araştırma projelerinde çalışmalarına fırsat verilmesi, onların Dikey Geçiş Sınavı ile uygun bir Lisans programına geçişlerine teşvik edilmesi, Mezun olan lisans öğrencilerinin ileri düzeyde İngilizce ve Bilgisayar kullanım bilgisine sahip olması, Ulusal sanayi ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, üniversite-sanayi işbirliği projelerinin hayata geçirilebilmesi program profilimizdir.

* Arı sokmasına karşı alerjisi olanlar eğitim süresince ve daha sonrasında sağlık problemleriyle karşılaşabilirler.

Arıcılık ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları koşuluyla geçiş yapabileceği Lisans Programları*

Zootekni 

*2020-DGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
>