BİRİM KALİTE KOMİSYONU

                            Birim Kalite Komisyonu Üye Listesi

                                            Prof.Dr. Farun ŞEN
                                           Yüksekokul Müdürü
                                                      (Başkan)
 
Doç.Dr. Özgür CEYLAN                                  Doç.Dr. Yalçın ÖZTÜRK        
               (Üye)                                                                      (Üye)                                            

Doç.Dr. Rahşan İVGİN TUNCA                    Öğr.Gör.Dr. Nedim YILDIZ
               
(Üye)                                                                       (Üye)

Öğr. Gör. Hakan SARIKALE                          Öğr. Gör. Çiğdem ÇELİK SAYGILI
                (Üye)                                                                       (Üye)

Öğr.Gör. Ömer Yasin SÜLÜN                       Öğr.Gör. Uğur AKTEPE
               (Üye)                                                                        (Üye)

       Ebru TÜRKLER
Yüksekokul Sekreteri
                (Üye)
>