İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı

Günümüzde büyük öneme sahip iklimlendirme ve soğutma alanında ilgili sistemlerin tasarım ve fonksiyonlarını gerçekleştirmek, bu sistemlerin kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımı konularında geniş teknik hizmet vermek üzere nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir ön lisans programıdır. Bu amaçla modern teknolojik bilgilerle donatılmış, gelişen teknolojiyi izleyip çalışmalarında uygulayabilecek kaliteli ara teknik elemanlar yetiştirilmektedir. Mezunlar, iklimlendirme-soğutma ve havalandırma konusunda üretim yapan büyük ve orta ölçekli işletmelerde ara teknik personel, ara kademe yöneticisi, servis teknikeri olarak görev yapabilmektedirler.İklimlendirme ve Soğutma Teknikerinin arızalı teçhizatın tamiri üzerinde etkili olması kadar, çeşitli iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin tasarım ve fonksiyonunu tam olarak anlaması da şarttır. Tekniker, görevleri süresince iklimlendirme ve soğutma mühendisliği ve üretimin çeşitli seviyelerinde görevli kişilerle birlikte ve işbirliği halinde çalışacaktır.


Programın Amacı
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programının amacı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, imali ve çalıştırılması alanında görev yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir.İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, imali ve çalıştırılması alanında görev yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir. İklimlendirme-soğutma teknikerleri kamu kuruluşlarına veya özel kuruluşlara ait fabrika veya imalathanelerde, soğuk hava depolarında çalışabilirler veya özel servisleri açabilirler.

Öğretim Türü
Örgün Öğretim

Öğrenci Alınan Meslek Lisesi Dalları
Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat- Kalorifercilik-Isıtma,Soğutma ve İklimlendirme,Tesisat Teknolojisi (Isıtma Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat),  İklimlendirme-Soğutma  Tesisat Teknolojisi

Puan Türü
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT

Eğitim İçeriği
· Soğutma Teknolojileri, Mesleki Matematik ve Bilgisayar Dersleri
· Atölye ve Soğutma Servis İşlemleri
· İklimlendirme Soğutma Elektriği
· Soğutma İlkeleri
· İklimlendirme Esasları
· Ticari Soğutma Sistemleri
· İklimlendirme Soğutma Laboratuarı
· İklimlendirme Sistemleri
· Otomatik Kontrol
· Soğutma Sistem Tasarımı
· Koruyucu Bakım ve Arıza
· Havalandırma Sistemleri
· Sistem Analizi ve Tasarımı
· Enerji Yönetimi, İç Hava Kalitesi
· Doğalgaz Tesisatı
· Kalite, Güvence ve Standartlar
· İşletme Yönetimi, Genel ve Teknik İletişim

Eğitim Yoğunluğu:
2 yılda toplam 120 AKTS tamamlanır.
1. Yarıyıl: Haftada 30 AKTS
2. Yarıyıl: Haftada 30 AKTS
3. Yarıyıl: Haftada 30 AKTS
4. Yarıyıl: Haftada 30 AKTS

Eğitim Uygulama Alanları ve Atölyeler:
İklimlendirme-Soğutma Laboratuarı
İklimlendirme-Soğutma Atölyesi
Ortak Bilgisayar Laboratuarları

Eğitim Ve Öğretim Yöntemleri:
Programda eğitim ve öğretim; teorik, uygulama, proje ve laboratuar çalışmaları şeklinde sürdürülmektedir.

Sınav Ve Değerlendirme Yöntemleri:
Dersin niteliğine göre değişmek kaydıyla, sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje yada laboratuar çalışması şeklinde yapılmakta ve değerlendirilmektedir.

Eğitim süresince öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

Mezunların Kazandıkları Ünvan Ve Yaptıkları İşler
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programını bitirenlere "İklimlendirme-Soğutma Teknikeri" ünvanı verilir. İklimlendirme-soğutma teknikeri makine mühendisinin gözetimi ve yönetimi altında binaları ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin yapımı, kurulması ve çalıştırılması için planlanan işleri yürütür; motorları monte eder, boruları döşer, sistemin bakımı ve onarımını yapar.Tekniker olarak çalışan kişi isterse soğutma, iklimlendirme, ısıtma alanlarından birinde uzmanlaşabilir. Ayrıca, işyerinde idareci konuma yükselebilir.Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan İklimlendirme Soğutma Teknikerleri 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları koşuluyla geçiş yapabileceği Lisans Programları*

Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Yönetimi
Makine Mühendisliği

*2020-DGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
>