Yüksekokul Kurulu

                                                  Prof.Dr. Süleyman CAN
                                                     Yüksekokul Müdürü
 

Doç.Dr. Yalçın ÖZTÜRK                                              Öğr.Gör. Hakan SARIKALE                             
Yüksekokul Müdür Yard.                                             Yüksekokul Müdür Yard.   
                                 
Doç.Dr. Özgür CEYLAN                                                     Doç.Dr. Rahşan İvgin Tunca 
Gıda İşleme Bölümü Bşk.                                          Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bşk. 
 
Dr.Öğr.Üyesi Erol SOLMAZ                                               Doç.Dr. Yalçın ÖZTÜRK                                   
Muhasebe ve Vergi Bölümü Bşk.                                  Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bşk.         
 
Dr.Öğr.Üyesi Kıvanç TOPÇUOĞLU                                Öğr.Gör.F.Murat MÜFTÜLER                                  
İnşaat Bölüm Başkanı                                                    Elektrik ve Enerji Bölümü Bşk. Vekili                     
 
Öğr. Gör. Dr. Nedim Yıldız
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Bşk. Vekili

Ebru TÜRKLER
Yüksekokul Sekreteri
Raportör
 
>