Yüksekokul Kurulu

                                                  Prof.Dr. Faruk ŞEN
                                                  Yüksekokul Müdürü
 
 
Öğr.Gör. Cengiz ÖĞMEN                                              Öğr.Gör. Mehmet Ali ALKAN                                         
Yüksekokul Müdür Yard.                                              Yüksekokul Müdür Yard.   
                                 
Doç.Dr. Özgür CEYLAN                                                 Doç.Dr. Rahşan İvgin Tunca 
Gıda İşleme Bölümü Bşk.                                           Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bşk. 
 
Dr.Öğr.Üyesi Erol SOLMAZ                                          Doç.Dr. Yalçın ÖZTÜRK                                   
Muhasebe ve Vergi Bölümü Bşk.                             Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bşk.         
 
Dr.Öğr.Üyesi Kıvanç TOPÇUOĞLU                           Öğr.Gör.Dr. Mehmet TAN                                  
İnşaat Bölüm Başkanı                                                  Elektrik ve Enerji Bölümü Bşk. Vekili                     
 
Öğr. Gör. Dr. Nedim Yıldız
Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Bşk. Vekili

Ebru TÜRKLER
Yüksekokul Sekreteri
Raportör
 
>