Vizyon & MisyonVİZYONUMUZ
Mesleki eğitim alanında; çağdaş eğitim araç ve gereçleri, doğal çevre, sosyal çevre, toplumla bütünleşmiş yapı, interaktif eğitim gelişimiyle, ulusal ve uluslararası boyutlarda yer alan örnek bir eğitim kurumu olmak.

MİSYONUMUZ
Toplumun ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmektir.