İnşaat Teknolojisi Programı

İnşaat Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler Ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar ve İnşaat Teknikeri Ünvanı alırlar. Programda temel mesleki bilgileri kapsayan ve endüstriye dayalı teorik dersler ile laboratuvar ortamında uygulama dersleri verilmektedir. Öğrenciler birinci sınıf sonunda, iş hayatına kendilerini daha iyi hazırlayabilmesi için endüstriye dayalı zorunlu stajlarını tamamlamaktadırlar. İnşaat Teknolojisi Programında eğitim türü örgün eğitimdir. Eğitim dili Türkçe'dir. Okul bünyesinde programa ait laboratuvarın kurulum çalışmaları devam etmektedir. Laboratuvar tamamlandığı takdirde öğrencilerimiz  Malzeme, Beton, Zemin, Mekanik, Hidrolik ve Asfalt  konularında deneysel çalışmalar yapabileceklerdir. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde eğitim - öğretim faaliyetine devam eden İnşaat Mühendisliği Bölümüne ait laboratuvar olanaklarını öğrencilerimizin kullanabilmesi hususunda kolaylık sağlanabilmektedir. Özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından öğrencilere staj ve teknik gezi imkanları sağlanmaktadır.
İnşaat Teknolojisi Programı pratik ve teorik bilgileri sağlayarak; öğrencilerin gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme, deney yapma, tasarlama ve sonuçları yorumlama, mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilme ve raporlar hazırlayıp sunabilme gibi becerileri edinmesine yardımcı olur.

 Program Kazanımları 
1-İnşaat Teknolojileri alanında, ihtiyaç duyulan konularda, uygulama ve çözüm önerileri sunabilmek
2-İnşaat Teknolojisi alanında uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlayabilmek.
3-Yapı elemanlarının tasarımı, onarımı ve güçlendirilmesi ile ilgili teknik uygulama becerisi .
4-Mimari ve statik projelerin çiziminde en az bir CAD programı kullanabilmek.
5-Yapı malzemelerini tanıma ve seçme becerisi .
6-Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle inşaat teknolojisi alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirmek.
7-Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olmak.
8-İnşaat projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında aktif rol üstlenebilmek.
9-Yapı malzemeleri ve zemin mekaniği alanlarında yapılan gerekli deneyleri uygular ve bu deneylerin raporlarını hazırlayabilmek.
10-Yapı metraj, maliyet ve hak ediş hesaplarını yaparak, gerekli raporları hazırlayabilmek.
11-İnşaat Teknolojisi alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanabilmek.
12-Sorumluluk bilinciyle şantiye ekibi ve diğer yardımcı birimlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.

Eğitim-öğretim ve sosyal kültürel faaliyetler
Öğrencilerimiz ders faaliyetlerinin yanında mesleki gelişimlerini arttırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen seminer, konferans gibi etkinliklere ulaşabilmekte, bu etkinliklerde görev alarak katkı sunabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz özel ve kamuya ait kurumların il geneline yayılmış ve yılın tüm zamanında erişilebilecek sosyal ve kültürel faaliyetlerine katılma şansına da sahiptir.
 
Laboratuar etkinlik ve saha çalışmaları
Öğrencilerimiz teknik geziler, şantiye ziyaretleri, laboratuar uygulamaları ve yerinde uygulamalı eğitim çalışmalarıyla mesleki birikimlerini arttırabilmektedir.
 
İş İmkanları
İnşaat sektörü, farklı disiplinleri bir arada bulunduran ve oldukça geniş bir alandır. Teknolojik gelişmeler bu sektörlerin sürekli büyümesine ve sayılarının artmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla bu alanlarda ihtiyaç duyulan donanımlı teknik eleman ihtiyacı da artmaktadır. İnşaat Teknolojisi Programı mezunları piyasada, inşaat ve proje bürolarında mimari, statik yada vaziyet planları ile mimari detayları çizme yeteneğine ve metraj ile hakediş hesaplarını yapabilme yeteneğine sahiptir. Bu yüzden proje bürolarında görev alabilir. Üstyapı ve altyapı şantiyelerinde teknik kontrollük hizmetlerinde görev alabilir. Mühendis ile inşaat işçileri arasında koordinasyonu sağlar. Projelerin uygulanmasını denetler, metraj ve hakediş hesaplarında mühendise yardımcı olur. Çimento, beton ve zemin mekaniği laboratuvarlarında örnek alma, inceleme, rapor hazırlama işlemlerini yapabilmelerinden dolayı, bu laboratuvarlarda çalışabilirler. Çimento fabrikalarında ve beton santrallerinde üretim elemanı ve laboratuvar elemanı olarak görev alabilirler. Kamu kurumlarında tekniker unvanı ile çalışma imkânına sahiptirler. Mezunlarımız Yapı denetim kuruluşları, yerel idareler, yapı malzemesi üreticileri ve satıcıları, beton santralleri, taahhüt firmaları, dekorasyon firmaları gibi çok geniş bir çalışma alanına sahiptirler.
 
Staj İmkanları
Öğrencilerimiz bünyesinde inşaat mühendisi bulunduran ve inşai faaliyet sürdüren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde staj yapabilmektedir.

Barınma
Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları için gerek Ula’da gerekse Muğla’da bir çok yurt ve kiralık daire mevcuttur.

Sosyo-kültürel alanlar
Okulumuz yemekhanesi, kantini, basketbol sahası, voleybol sahası ve halı sahası öğrencilerimizin hizmetindedir. Ayrıca, üniversitemizin kampüsünde tüm öğrencilerimizin kullanımına açık olan kapalı spor salonu, yüzme havuzu, futbol sahası, tenis sahaları mevcuttur.

İnşaat Bölümü

2020-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Genel Yerleştirme Okul Birincisi Yerleştirme
PUAN
TÜRÜ
GENEL
KONT.
GENEL
YERL.
EN KÜÇÜK
PUAN
EN BÜYÜK
PUAN
OB
KONT.
OB
YERL.
OBK
EN KÜÇÜK
PUAN
OBK
EN BÜYÜK
PUAN
TYT 60 62 226,83774 301,93730 2 0    

İnşaat Teknolojisi ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları koşuluyla geçiş yapabileceği Lisans Programları*

İnşaat Mühendisliği
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Mimarlık

*DGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
>