Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Amaç:
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının temel amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci muhasebe elemanları yetiştirmektir. Bilgi çağının elemanlarını yetiştirmede büyük önem taşıyan bilgisayar kullanımı, eğitimimizin temel unsurlarından biridir. İş hayatı bilgisayarlı muhasebeyi ve vergi konularını iyi bilen, iyi kullanan elemanlara büyük gereksinim duymaktadır.  Muhasebe ve vergi uygulamaları programında yer alan öğrencilerimiz, iki yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmakta ve muhasebe programlarına hakimiyet kazanmaktadırlar.

Mezunların Alacağı Ünvanlar ve İş Olanakları:
Mezunlar, “Muhasebe Meslek Elemanı” ünvanı ile “Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. Öğrencilerimiz istedikleri taktirde, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler. Diğer taraftan, lisans eğitimi tamamlandıktan sonra üç yıl staj yaptıkları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip olabilmektedirler.
İki yıllık öğrenimden sonra derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, serbest muhasebeci, serbest muhasebe ve mali müşavirlikler ile yeminli mali müşavirlikler, şirketler, bankalar, maliye bakanlığı vb. kamu kuruluşu ve özel kuruluşlarda görev alabilmektedirler.

Staj:
Programa kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için 40 iş günü staj yapmaları zorunludur. Öğrencilerin hazırlamış olduğu staj dosyalarının teslim tarihleri aşağıdaki gibidir;

Staj Dönemi       Staj Dosyası Teslim Tarihi
   Yaz                            Ağustos Ayı Sonu
   Güz                           Aralık Ayı Sonu
   Bahar                        Mayıs Ayı Sonu

Muhasebe ve Vergi Bölümü

2020-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Genel Yerleştirme Okul Birincisi Yerleştirme
PUAN
TÜRÜ
GENEL
KONT.
GENEL
YERL.
EN KÜÇÜK
PUAN
EN BÜYÜK
PUAN
OB
KONT.
OB
YERL.
OBK
EN KÜÇÜK
PUAN
OBK
EN BÜYÜK
PUAN
TYT 40 41 204,81052 227,26236 1 0    

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları koşuluyla geçiş yapabileceği Lisans Programları*

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
İktisat
İşletme
Lojistik Yönetimi
Maliye
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası İşletme Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetim Bilişim Sistemleri

*DGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
>