Elektrik Programı

Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı 2000-2001 Öğretim yılında öğrenime başlamıştır.Elektrik Programı, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu, elektrik meslek insanlarını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlar. Öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Elektrik Programının etkileşim halinde olduğu paydaşlar; AYDEM, TEİAŞ, TEÜAŞ, TEDAŞ, Elektrik Mühendisleri Odası, sanayi kuruluşları, kurum ve kuruluşlar ile Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler şeklinde özetlenebilir. Elektrik programı, sahip olduğu nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim-öğretim hizmetleri sunmaya çalışmaktadır. Bölümce, gerçekleştirilen akademik çalışmalar ile entelektüel bilim dünyasına ve yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı yaratmaktadır.Çeşitli elektrik tesisatı bağlantılarının yapılabildiği çok amaçlı deney masaları, Asenkron motorları, doğru akım motorları, çeşitli devre analizlerinin yapıldığı malzeme kartları, ölçü aletleri, osiloskoplar, otomasyon-kompanzasyon ve kumanda panosu eğitim seti, PLC eğitiim seti Programımızın eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilerimize en üst düzeyde beceri ve bilgi kazanmaları için yardımcı unsurlar olacaktır. 

Öğretim Türü
Örgün Öğretim

Eğitim Yoğunluğu:
2 yılda toplam 120 AKTS tamamlanır.
1. Yarıyıl: 30 AKTS
2. Yarıyıl: 30 AKTS
3. Yarıyıl: 30 AKTS
4. Yarıyıl: 30 AKTS

Eğitim Uygulama Alanları ve Atölyeler:
Elektrik Atölyesi
Ortak Bilgisayar Laboratuarları

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri:
Programda eğitim ve öğretim; teorik, uygulama, proje ve laboratuar çalışmaları şeklinde sürdürülmektedir.

Sınav ve Değerlendirme Yöntemleri:
Dersin niteliğine göre değişmek kaydıyla, sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje yada laboratuar çalışması şeklinde yapılmakta ve değerlendirilmektedir.

Edinilen Ünvan 
Eğitim-Öğretim süreci boyunca 120 AKTS dersten başarılı olan ve 30 iş günü stajını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz Elektrik Teknikeri ünvanı ile ön lisans derecesini alırlar.

Program Kazanımları
1-    Elektriksel ve fiziksel büyüklükleri ölçmek ve ilgili hesaplamaları yapmak
2-    Doğru akım ve alternatif akım devre bağlantılarını yapmak
3-    Temel elektronik, Sayısal elektronik ve güç elektroniği devre uygulamalarını yapmak
4-    Her türden elektrik tesisatı uygulamalarını ve ilgili hesaplamaları yapmak.
5-    Elektrik makinelerinin bağlantılarını, sarımlarını ve testlerini yapmak.
6-    Elektrik makinelerinin kumandalarını yapmak.
7-    Otomasyon sistemleri kurmak ve çalıştırmak
8-    Temel bilgisayar becerisine sahip olmak ve bilgisayar destekli çizim uygulamaları yapabilmek
9-    Mesleğiyle ilgili etik değerlere sahip olmak, mesleki ve sosyal iletişim kanallarını kullanabilmek
10-  Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım sistemlerini tanımak, kurulum, manevra ve servis işlemlerini yapmak
11-  Sistem analizi, tasarım, fizibilite, iş planı ve projelendirme yapabilmek.
12-  İş güvenliği kaidelerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma yollarını bilmek, uygulamak, kazalarda ilk yardım uygulayabilmek.
13-  Kalite ve standardizasyon kurallarını bilmek ve uygulamak. Kalite yönetim sistemi kurabilmek.
14-  Çevre koruma bilincine sahip olmak. Mesleğinin çevresel etkilerini bilmek.
15-   Mesleğini icra etmesi için yeterli düzeyde yabancı dil ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak

İş İmkânları
Elektrik Programı mezunlarının iş bulma ve meslek edinme imkânları Elektrik enerjisinin hayatımızda vazgeçilmez bir yere sahip olması nedeniyle oldukça geniştir. Bu alanda çalışacak kalifiye meslek insanlarına duyulan ihtiyaç, her geçen gün artmaktadır. Özel sektör ve kamu sektöründe iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Sanayi kuruluşları, turistik tesisler, hastaneler, okullar, inşaat sektörü, ordu, elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı alanlarında hizmet veren kamu ve özel kuruluşlar ile kamu kurumlarındaki diğer memuriyet kadrolarında yer alabilmektedirler. Ayrıca arzu etmeleri halinde uzmanlaştıkları alanlarda hür girişimlerini oluşturabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Merkezlerinden ustalık, usta öğreticilik ve işyeri açma belgeleri alabilmektedirler.

Staj İmkanları
Öğrencilerimiz 30 iş günü stajını bünyesinde Elektrik Mühendisi / Teknikeri bulunduran elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı ya da   elektrik bakım - arıza alanlarında çalışan  sanayi kuruluşları, turistik tesislerin ilgili birimleri, hastaneler ya da  okullarda  yapabilirler. 

Barınma
Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları için gerek Ula’da gerekse Muğla’da bir çok yurt ve kiralık daire mevcuttur.

Sosyo-kültürel alanlar
Okulumuz yemekhanesi, kantini, basketbol sahası, voleybol sahası ve halı sahası öğrencilerimizin hizmetindedir. Ayrıca, üniversitemizin kampüsünde tüm öğrencilerimizin kullanımına açık olan kapalı spor salonu, yüzme havuzu, futbol sahası, tenis sahaları mevcuttur.

Elektrik ve Enerji Bölümü 

2020-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
Genel Yerleştirme Okul Birincisi Yerleştirme
PUAN
TÜRÜ
GENEL
KONT.
GENEL
YERL.
EN KÜÇÜK
PUAN
EN BÜYÜK
PUAN
OB
KONT.
OB
YERL.
OBK
EN KÜÇÜK
PUAN
OBK
EN BÜYÜK
PUAN
TYT 50 52 226,48661 247,80823 2 0    

Elektrik ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları koşuluyla geçiş yapabileceği Lisans Programları*

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Enerji Yönetimi
Fizik
Fizik Mühendisliği
Havacılık Elektrik ve Elektroniği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Uçak Elektrik ve Elektroniği
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Uzay Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
*DGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
>