Akademik Personel

Faruk ŞEN
Prof.Dr.
Yüksekokul Müdürü
Cengiz ÖĞMEN
Öğretim Görevlisi
Yüksekokul Müdür Yrd. Bankacılık ve Sigortacılık Prog.
Mehmet Ali ALKAN
Öğretim Görevlisi
Yüksekokul Müdür Yrd. Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Prog.
Erol SOLMAZ
Doktor Öğretim Üyesi
Muhasebe ve Vergi Bölüm Bşk.
Özgür CEYLAN
Doç.Dr.
Gıda İşleme Bölüm Bşk.
Rahşan İVGİN TUNCA
Doç.Dr.
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Bşk. Arıcılık Prog. Bşk.
Yalçın ÖZTÜRK
Doktor Öğretim Üyesi
Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Bşk.
Mehmet TAN
Öğr.Gör.Dr.
Elektrik ve Enerji Bölüm Başkan Vekili
Kıvanç TOPÇUOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
İnşaat Bölüm Bşk.
Bahar BALCI
Öğretim Görevlisi
Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan Vekili/ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Bşk.
Hüseyin TÜRKOĞLU
Doç.Dr.
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Prog.
Okan ÖZGÜL
Doç.Dr.
Arıcılık Programı
Utkucan ŞAHİN
Doktor Öğretim Üyesi
Ramazan ÇOLAK
Öğretim Görevlisi
Muh. ve Verg. Uyg. Prog. Bşk.
Mümin GÜMÜŞLÜ
Öğretim Görevlisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı
F.Murat MÜFTÜLER
Öğretim Görevlisi
Elektrik Prog. Bşk.
Nedim YILDIZ
Öğr.Gör.Dr.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
Aydan ALTIKULAÇ
Öğr.Gör.Dr.
Elektrik Prog.
Hatice YORULMAZ
Öğretim Görevlisi
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Prog.
Mehmet AKSU
Öğretim Görevlisi
Hatice ÇİNAR
Öğretim Görevlisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı
Selim YENEN
Öğretim Görevlisi
Bankacılık ve Sigortacılık Programı Bşk.
Tülin BACAKSIZ
Öğretim Görevlisi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
Bahar AYDIN
Öğretim Görevlisi
İkbal Güven ARSLAN
Öğretim Görevlisi
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Gamze Karayel
Öğr.Gör.Dr.
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Prog. Bşk.
Havva Nur ZORBA
Öğretim Görevlisi
Özlem Bağ HİMOĞLU
Öğretim Görevlisi
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Ayşe Sena AYDIN
Öğretim Görevlisi
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Prog.
Hakan SARIKALE
Öğretim Görevlisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Prog
Uğur AKTEPE
Öğretim Görevlisi
Elektrik Prog.
Çiğdem Çelik SAYGILI
Öğretim Görevlisi
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Mustafa Afşin ERDOĞAN
Öğretim Görevlisi
İnşaat Teknolojisi Programı
Tuna KARAÖZ
Öğretim Görevlisi
İnşaat Teknolojisi Programı
Ömer Yasin SÜLÜN
Öğretim Görevlisi
İnşaat Teknolojisi Programı
Songül KILINÇ ŞAHİN
Öğretim Görevlisi
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Prog.
Taylan DOĞAROĞLU
Öğr.Gör.Dr.
Yunus ÇETİNTAŞ
Öğretim Görevlisi
>