Yüksekokul Yönetim Kurulu

                                                   Prof.Dr.Süleyman CAN
                                                      Yüksekokul Müdürü
 
Doç.Dr. Yalçın ÖZTÜRK                                       Öğr.Gör. Hakan SARIKALE                                                
Yüksekokul Müdür Yardımcısı                               Yüksekokul Müdür Yardımcısı
                                                            
Doç.Dr. Özgür CEYLAN                                         Dr.Öğr.Üyesi Erol SOLMAZ    
                       
Ebru TÜRKLER                                                       Dr.Öğr.Üyesi Kıvanç TOPÇUOĞLU
Yüksekokul Sekreteri
>